Tietosuojaseloste

.

Laatimispäivä 6.12.2020

Rekisterinpitäjä

Kinos Nordic Holidays (Kinos Bread & Beverage Oy)

Ahdenkallionkatu 6, 05820 Hyvinkää

Sähköposti: villalumikinos(at)kinostrading.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kinos Nordic Holidays henkilöstö

Sähköposti: villalumikinos(at)kinostrading.com

Rekisterin nimi

Kinos Nordic Holidays -asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen luottamuksellinen käsittely ja asiakkaan yksityisyys sekä vaikutusmahdollisuus rekisteröitäviin tietoihin ja vastaanotettavaan tietoon ovat meille tärkeitä. Käsittelemme asiakastietoja ensisijaisesti vain majoitusvarausten ja maksujen asianmukaiseksi hallitsemiseksi sekä mahdollisten oheispalvelujen tarjoamiseksi.

Toissijaisesti ja asiakkaan suostumuksen perusteella käsittelemme tietoja lisäksi asiakaspalautteen keräämiseen, asiakasetujen kohdentamiseen, toiminnan kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme rekisteriin asiakasta yksilöiviä tietoja (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) ja majoitusajankohtia koskevia tietoja.

Suostumuksen antaneiden asiakkaiden kohdalla rekisteriimme voi sisältyä myös profilointitietoja, joita käytetään Kinos Nordic Holidays:n kohdennettuun, manuaaliseen tai automaattiseen viestintään ja markkinointiin, tavoitteena parempi asiakaskokemus. Asiakas voi perua suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan varauksen yhteydessä antamat yksilöivät tiedot varauksen ja maksujen hallitsemiseksi tallentuvat asiakasrekisteriimme.

Vain suostumuksensa antaneiden asiakkaiden kohdalla voimme kerätä rekisteriin myös majoitus- ja oheispalvelujen käyttötietoja sekä yhdistää niitä muihin rekisteröidyn antamiin tietoihin.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta palvelumme olisivat käyttäjäystävällisiä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka ovat tallennettu tietokoneeseen, älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen, ja joita käytetään selaimessasi.

Käytämme evästeitä käyttäjän valintojen tallentamiseen, data-analytiikkaan palveluiden kehittämiseksi sekä mahdollisesti viestintään ja markkinointiin. Jotkut evästeistä ovat kolmannen evästeitä, joita se voi käyttää, ja joita voidaan käyttää myös markkinoinnissamme. Tällöin toinen sivusto voi esim. näyttää käyttäjälle tietoja tuotteistamme, vaikka käyttäjä ei olisikaan asiakkaamme. Tällöin tietoja ei kuitenkaan voida yksilöidä henkilökohtaisesti.

Voit vapaasti hallita evästeitä ja sivustollamme sinua pyydetään hyväksymään tai hylkäämään evästeet. Voit myös poistaa kaikki laitteellasi olevat evästeet tyhjentämällä selaimesi selaushistorian. Huom. tämä toiminto poistaa kaikkien käyttämiesi sivustojen asettamat evästeet. Sivustokohtaisia evästeitä voit hallita selaimen yksityisyys- ja evästeasetuksista. Useimmissa uusissa selaimissa voi myös estää evästeiden asettamisen laitteelle kokonaan, mutta jotkin palvelut ja toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisäohjeita evästeiden hallintaan löytyy mm. osoitteesta https://www.aboutcookies.org/.

Tietojen vastaanottajat

Luovutamme tietoja vain välttämättömin osin varausten, palvelujen ja maksujen hallitsemiseksi:

  • Matkustajailmoitukset viranomaisille
  • Maksuratkaisutarjoajalle, jos maksu suoritetaan verkon maksutaparatkaisun välitysellä
  • Oheispalveluntarjoajille, jos sellaisia on tilattu ja ne ovat välttämättömiä oheispalveluiden toimittamiseksi

Emme luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille markkinointi- tai vastaaviin tarkoituksiin.

Verkkosivuamme ylläpidetään IT-järjestelmässä, jota toimittaa sveitsiläinen yritys (Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland ). Asiakasrekisterin tietoja säilytetään Google Drivessä. Suostumuksensa antaneiden tietoja voimme lisäksi käsitellä USA:ssa sijaitsevien yritysten IT-ohjelmistoilla (esim. uutiskirjetyökalu), jotka ovat EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia Privacy Shield -rekisteröityjä yrityksiä.

Tietojen siirto

Tiedot käsitellään järjestelmin, joiden pilvipalveluiden palvelimien voidaan katsoa sijaitsevan myös EU:n ulkopuolella (EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia Privacy Shield -rekisteröityjä yrityksiä).

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaiden tietoja lähtökohtaisesti kirjanpitolain mukaiset kuusi (6) vuotta.

Suostumuksensa antaneiden tietoja säilytämme, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Varmistamme tietoturvallisuutta ja henkilötietojen luottamuksellisuutta asianmukaisin tietoteknisin, fyysisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on meille rekisteröity. Jos asiakas ei itse pysty tarkastamaan tai oikaisemaan tietojaan, voi pyynnön toimittaa rekisterimme yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Asiakkaallamme on oikeus saada poistettua häntä koskevia henkilötietoja asiakasrekisteristä seuraavasti:

  • varauksesta rekisteriin kerätyt tiedot (pl. kirjanpitolain vaatimat dokumentit säilytysajan)
  • suostumuksen perusteella kerättyjen tietojen poistaminen
  • jos tietoja olisi kerätty lainvastaisesti tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Asiakkaallamme on lisäksi oikeus:

  • vastustaa ja vaatia tietojensa käsittelyn väliaikaista rajoittamista, jos asiakas kiistää tietojen paikkaansa pitävyyden tai kunnes tiedot tulevat tarkastetuksi, oikaistuksi tai poistetuksi
  • oikeus saada itselleen rekisteriin toimeksiannon tai suostumuksensa perusteella toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle
  • mikäli tietoja kerätään suostumukseen perustuen, oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että emme ole noudattaneet toiminnassa soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Siltä osin kuin asiakas ei itse pysty poistamaan tai korjaamaan tietojansa, voi pyynnön toimittaa rekisterimme yhteyshenkilölle, samoin kuin muissa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa (pl. valvontaviranomainen).